اپراتورهای سرویس دهنده سیپ ترانک و تلفن ثابت در کشور

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور بعنوان قانون گذار و ناظر ارتباطات ثابت و سیار کشور مجوز واگذاری تلفن ثابت و اینترنت ثابت را به شرکت های زیر واگذار نموده است.

آسیاتک

آسیاتک از سال 1396 سرویس تلفن ثابت خود را با سرشماره 9101 و 9130 در سراسر کشور واگذار می کند.

تلفن ثابت شاتل

شاتل از سال 1396 سرویس تلفن ثابت خود را با سرشماره 9100 و 9132 در سراسر کشور واگذار می کند.

پیشگامان

پیشگامان از سال 1398 سرویس تلفن ثابت خود را با سرشماره 9109 در سراسر کشور واگذار می کند.

تلفن ثابت صبانت

صبانت از سال 1397 سرویس تلفن ثابت خود را با سرشماره 9102 در سراسر کشور واگذار می کند.

فناپ تلکام

شاتل از سال 1396 سرویس تلفن ثابت خود را با سرشماره 9103 در سراسر کشور واگذار می کند.

لایزر

پیشگامان از سال 1397 سرویس تلفن ثابت خود را با سرشماره 9131 در سراسر کشور واگذار می کند.

رسپینا

رسپینا از سال 1397 سرویس تلفن ثابت خود را با سرشماره 9107 در سراسر کشور واگذار می کند.

فناوا

فناوا از سال 1398 سرویس تلفن ثابت خود را با سرشماره 9108 در سراسر کشور واگذار می کند.

وینکس

فرزانگان پارس از سال 1398 سرویس تلفن ثابت خود را با سرشماره 9311 در سراسر کشور واگذار می کند.

مبین نت

مبین نت از سال 1398 سرویس تلفن خود را با سرشماره 0944 در سراسر کشور واگذار می کند.

مخابرات

شرکت مخابرات بعنوان اولین اپراتور تلفن در ایران از چند ده سال پیش در سراسر کشور سرویس ارائه می نماید.

رهام داتک

شرکت رهام داتک بعنوان یکی از قدیمی ترین اپراتورهای FCP تلفن خود را در سال 1398 راه اندازی کرد.

نورتل

شرکت کوه نور با نام نورتل سرویس تلفن خود را در استان اصفهان واگذار می کند.

آریان رسانه پارس

شرکت آریان رسانه پارس بعنوان یک سروکو تلفن با پیش شماره 9511 واگذار می کند.

ارتباطات ثابت پارسیان

شرکت ارتباطات ثابت پارسیان بعنوان یکی از دارندگان پروانه FCP سرویس تلفن و سیپ ترانک خود را در سال 1398 با سرشماره 9133 راه اندازی کرد.

رسانه مهر وطن

شرکت رسانه مهر وطن با نام قبلی ضحی کیش سرویس تلفن خود با سرشماره 9686 و 9666 ارائه می نماید.

مبنا تلکام

مبنا تلکام سرویس تلفن خود با سرشماره 9121 ارائه می نماید.

تاکنون چند صد کسب و کار، تلینا را برای خرید سرویس تلفن ثابت انتخاب کرده‌اند.

امیدواریم انتخاب شما هم باشیم.

    همین الان فرم زیر را پر کنید ...

    اگر تمایل دارید دموی نرم افزار را برایتان ارسال کنیم.