مقایسه ارائه‌دهندگان تلفن ثابت ویپ در ایران

در ادامه تعرفه سرویس‌های ارائه شده توسط اپراتورهای تلفن ثابت کشور با یکدیگر مقایسه شده‌اند.

تلفن ثابت استانی

 • شماره معمولی
 • داخل شبکه
 • ثابت داخل استان
 • ثابت خارج استان
 • موبایل
 • آسیاتک سرشماره ۹۱۰۱ و ۹۱۳۰
 • ۲٫۰۰۰٫۰۰۰
 • ۰
 • ۴۵
 • ۳۳۰
 • ۶۲۵
 • فناپ تلکام سرشماره ۹۱۰۳
 • ۲٫۰۰۰٫۰۰۰
 • ۳۹
 • ۴۵
 • ۳۳۰
 • ۶۲۵
 • شاتل سرشماره ۹۱۰۰ و ۹۱۳۲
 • ۲٫۰۰۰٫۰۰۰
 • ۰
 • ۴۰
 • ۳۰۰
 • ۵۷۰
 • پیشگامان سرشماره ۹۱۰۹
 • ۱٫۰۰۰٫۰۰۰
 • ۳۵
 • ۴۵
 • ۳۳۰
 • ۶۲۵

تلفن ثابت کشوری

 • شماره معمولی
 • داخل شبکه
 • ثابت داخل استان
 • ثابت خارج استان
 • موبایل
 • آسیاتک سرشماره ۰۹۴۲۲۰
 • ۲٫۰۰۰٫۰۰۰
 • ۰
 • ۱۰۰
 • ۱۰۰
 • ۶۲۵
 • رسپینا سرشماره ۰۹۴۲۶۰
 • ۱٫۰۰۰٫۰۰۰
 • ۰
 • ۹۹
 • ۹۹
 • ۲۹۹
 • تمامی قیمت‌ها به ریال می‌باشد.
 • به تمامی قیمت‌ها مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود.
 • مکالمات بر حسب دقیقه محاسبه می‌‌گردد.
 • در تمامی اپراتورها مکالمات بین المللی (دو صفر) بر مبنای طبق مصوبه شماره ۱ جلسه ۱۴۶ و مصوبه شماره ۲ جلسه ۱۵۳ و مصوبه جلسه شماره ۲۲۹ و نامه شماره ۲۰۱/۱۵۴۷۴۵ زیرساخت مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ محاسبه می‌گردد.
 • مرجع قیمت‌ها، اپراتور سرویس‌دهنده می‌باشد.

سرویس‌دهنده‌ها