پوشش سراسری
تلینا، کلیه خدمات ارتباطی تلفن ثابت را به صورت گسترده در سراسر کشور ارائه می دهد.
تعرفه مقرون به صرفه
تلینا، سرویس های با کیفیت خود را با کمترین تعرفه های ممکن عرض می نماید.
سرعت واگذاری
تلینا، با توجه به ماهیت سرویس ها در سریعترین زمان سرویس مشترکین را تحویل می نماید.

خدمات و راهکارهای سازمانی

تلینا با تکیه بر زیرساخت فنی و تجربه‌ی حرفه‌ای خود، راهکارهای متنوع و اختصاصی شده را در حوزه‌ تلفن ثابت سازمانی، در اختیار سازمان‌ها و نهادها قرار می‌دهد.

ارسال پیام